Ręczyn

Send to friend


Enter the result of equation:

 

Specifications

Cena
250 800 PLN
Cena za m2
9,50 PLN
Powierzchnia działki
26 400 m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Nieregularny
Przeznaczenie działki
Inwestycyjna
Numer oferty
657/7406/OGS

Description of property

Działka z przeznaczeniem w studium uwarunkowań gminy Zgorzelec pod działalność gospodarczą. Działka leży bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 352 prowadzącej z przejścia granicznego w Czechach przez Bogatynię do Zgorzelca i dalej autostrady A4.
15 minut do każdej granicy - Zgorzelca jak i Sieniawki - a także Czeskiej w Luptinie na trasie 332.
Załącznik nr 1 do uchwały 367/14 Rady Gminy Zgorzelec z 30.10.2014 wskazuje:
3.2. Strefa usługowa
1. Na obszarach tej strefy planuje się lokalizację działalności zaliczonych do sektora usług zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wyrobów i usług, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
2. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można dopuścić na obszarach tej strefy adaptację istniejących oraz lokalizację nowych obiektów i instalacji infrastruktury technicznej oraz zabudowy mieszkaniowej na powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni wyznaczonego w planie terenu.
3. W obrębie strefy nie należy dopuszczać planowania i realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust.3 nie dotyczy stacji paliw, zespołów zabudowy usługowej i centrów handlowo-usługowych oraz parkingów.
5. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 mogą być sytuowane wyłącznie na obszarach wyznaczonych na rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego".
6. Wysokość zabudowy planowanej na obszarach strefy nie powinna przekraczać 15m.
7. Intensywność zabudowy netto nie powinna przekraczać wskaźnika 1,0, a udział powierzchni terenów biologicznie czynnych nie powinien być niższy niż 15%

Other information

  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Map

Contact

ANETTA RING

ANETTA RING

DYREKTOR ODDZIAŁU, DORADCA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Phone:
696909401
E-mail:
anettar@nieruchomosci-apartament.pl

Agent profile
 I give my consent to the processing of my personal data by Joanna Erszkowicz for purposes related to the activities of real estate agents. At the same time I confirm that I have been informed about the fact that I will have access to my personal data to be edited or deleted.