działki inwestycyjne w Szklarskiej Porębie

Działka (Budowlana) na sprzedaż
3 600 000 PLN, Pow. 7 500 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
7 500 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Szklarska Poręba , 1 Maja
Numer oferty:
391561
Cena za m2:
480 PLN
Izabela tel. 504268564 Nieruchomości Apartament

Pragnę przedstawić sprzedaż 4 działek budowlanych w Szklarskiej Porębie o łącznej powierzchni 7500 mkw.
Ostatnie takie działki w tej okolicy, w pobliżu lasu z przepięknym widokiem i dogodnym dojazdem. 
W zasięgu ręki liczne atrakcje Szklarskiej Poręby, wodospady Szklarka i Kamieńczyk, liczne szlaki turystyczne, piesze i rowerowe, punkty widokowe. Nieruchomość położona blisko centrum a jednak w cichej i spokojnej okolicy.

W MPZP (luty 2021) roku działka ma oznaczenie MNz1
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa pensjonatowa,
b) zieleń urządzona,
c) ciągi komunikacyjne
d) parkingi;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może
być mniejsza niż 1500 m2, dopuszcza się odstępstwo od w/w powierzchni w przypadku wydzielania
działek pod infrastrukturę techniczną, drogową oraz na poprawę zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej;
b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,15 do 0,30;
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%;
d) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m;
e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, zamknięte szczytami o nachyleniu połaci 40-45 stopni
i symetrycznym układzie połaci przy czym dopuszcza się odstępstwo od geometrii dachów dla tarasów,
lukarn, wykuszy, werand, dominant architektonicznych i zadaszeń stref wejściowych, w zabudowie
towarzyszącej w zakresie zmniejszenia minimalnego kąta nachylenia połaci do 30 stopni;
f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż:
- 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni użytkowej zabudowy pensjonatowej w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów
odrębnych,
- 1 stanowisko na 1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
g) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 0,20;
2) w zakresie linii zabudowy:
a) dla terenów MNz1, MNz2, MNz5, MNz6, MNz7 - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granic sąsiednich terenów dróg zgodnie z rysunkiem planu,


Zapraszam na prezentację IzabelaPrzed prezentacją nieruchomości konieczne jest uzyskanie w Naszym biurze statusu klienta poszukującego co odbywa się poprzez podpisanie niezobowiązującej do niczego (w przypadku nie podejmowania decyzji o zakupie czy najmie zaprezentowanej nieruchomości) umowy pośrednictwa na nabycie czy najem nieruchomości.


Kontaktując się poza informacjami związanymi z nieruchomością koniecznie zapytaj o współpracę z biurem nieruchomości, co w ramach współpracy zapewniamy, o umowę pośrednictwa i kwestie związane z prowizją.

Razem z właścicielami zwracamy się z prośbą o uszanowanie prywatności i nie przybywanie na miejsce bez zapowiedzi i opiekuna z biura nieruchomości.


....ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, A CZASEM NA PROŚBĘ SPRZEDAJĄCEGO ZAZWYCZAJ NIE PODAJEMY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOKŁADNEJ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI A DOPIERO NA OSOBISTYM SPOTKANIU LUB PREZENTACJI OFERTY.

Zapraszamy też na naszą stronę Nieruchomości Apartament, gdzie znajdziecie Państwo ponad 600 ofert z regionu działania naszego biura nieruchomości.
Nieprawidłowy adres E-mail