Tereny inwestycyjne Konstytucji 3 Maja

Działka (Inwestycyjna) na sprzedaż
1 343 000 PLN, Pow. 15 800 m2
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
15 800 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Jelenia Góra , Konstytucji 3 Maja
Numer oferty:
625483
Cena za m2:
85 PLN
Izabela tel.504268564 Nieruchomości Apartament

Pragnę przedstawić sprzedaż działek inwestycyjnych o łącznej  powierzchni 15802 mkw usytuowanej przy drodze Konstytucji 3 Maja (droga krajowa nr 3).
W MPZP działki te mają oznaczenie 9.1.U.US.
Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 9 symbolami 9.1.U,US, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- usługi turystyczne,
- sport i rekreacja,
b) uzupełniające:
- zabudowa usługowa,
- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2,
- ciągi piesze i rowerowe,
- drogi wewnętrzne,
- infrastruktura techniczna,
- zieleń urządzona;
2) zasady ochrony środowiska i przyrody - w zakresie ochrony przed hałasem teren kwalifikuje się jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, w odległości od 5 m do 25 m od linii rozgraniczającej,
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5% powierzchni działki budowlanej,
d) intensywność zabudowy:
- minimalna - 0,01,
- maksymalna - 1,0,
e) powierzchnia zabudowy - maks. 70% powierzchni działki budowlanej,
f) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu gzymsu lub attyki - maks. 14 m,
g) dachy o dowolnej formie i geometrii;

Działka dobrze nasłoneczniona w idealnej lokalizacji.
Dla zainteresowanych możliwość negocjacji ceny.

Zapraszam na prezentację Izabela

Przed prezentacją nieruchomości konieczne jest uzyskanie w Naszym biurze statusu klienta poszukującego co odbywa się poprzez podpisanie niezobowiązującej do niczego (w przypadku nie podejmowania decyzji o zakupie czy najmie zaprezentowanej nieruchomości) umowy pośrednictwa na nabycie czy najem nieruchomości.


Kontaktując się poza informacjami związanymi z nieruchomością koniecznie zapytaj o współpracę z biurem nieruchomości, co w ramach współpracy zapewniamy, o umowę pośrednictwa i kwestie związane z prowizją.

Razem z właścicielami zwracamy się z prośbą o uszanowanie prywatności i nie przybywanie na miejsce bez zapowiedzi i opiekuna z biura nieruchomości.


....ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, A CZASEM NA PROŚBĘ SPRZEDAJĄCEGO ZAZWYCZAJ NIE PODAJEMY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOKŁADNEJ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI A DOPIERO NA OSOBISTYM SPOTKANIU LUB PREZENTACJI OFERTY.

Zapraszamy też na naszą stronę Nieruchomości Apartament, gdzie znajdziecie Państwo ponad 600 ofert z regionu działania naszego biura nieruchomości.
Nieprawidłowy adres E-mail